Home Layout I

Thông cáo hoạt động của DAMA Việt Nam

Mặc dù DAMA Việt Nam đã được chính thức công nhận là Thành viên đang phát triển của Tổ chức DAMA International, tuy nhiên, ở Việt Nam, chúng ta vẫn chưa có mô hình hoạt động theo kiểu Chapter và chưa có luật hướng dẫn cụ thể cho hình thức này. Do đó để tránh các rắc rối phát sinh có thể có về mặt luật pháp, chúng tôi chính thức tuyên bố DAMA Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục hoạt động như một mô hình Cộng đồng Mở và Phát triển (Open & Developing Community), tuân thủ đầy đủ theo Luật pháp và Hiến pháp của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kể từ ngày thành lập.

Ban Quản Trị DAMA Việt Nam đang xúc tiến làm việc với các cơ quan hữu quan có thẩm quyền để tìm hiểu thêm về luật đăng ký và vận hành Chapter ở Việt Nam và sẽ thông báo đến các thành viên khi có thông tin mới.

Trong khi chờ đợi, chúng tôi yêu cầu các thành viên không được sử dụng tên gọi DAMA Vietnam Chapter dưới bất cứ hình thức nào, mà chỉ sử dụng DAMA Việt Nam dưới hình thức là một Cộng đồng Mở và Phát triển được hỗ trợ bởi DAMA International.

Rất mong các thành viên tuân thủ & hỗ trợ vì sự tồn tại và phát triển của DAMA Việt Nam.

Trân trọng,
Dr. Phan Thanh Đức
Key-founder, President
DAMA Việt Nam

Bài viết mới nhất