Giới thiệu Cộng đồng DAMA Việt Nam

Giới thiệu Cộng đồng DAMA Việt Nam

Cộng đồng DAMA Việt Nam (sau đây gọi tắt là DAMA Việt Nam) chính thức được là Thành viên đang phát triển (Forming Chapter) của Tổ chức DAMA International từ tháng 11 năm 2019. DAMA Việt Nam là cộng đồng mở, hoạt động không vì lợi nhuận, Ban Quản trị DAMA Việt Nam cam kết sử dụng toàn bộ nguồn lực, đóng góp của các nhà tài trợ, các thành viên vào hoạt động chung của DAMA Việt Nam với mục đích xây dựng cộng đồng lớn mạnh hơn và có thể chia sẻ nhiều hơn về hoạt động nghề dữ liệu cho các thành viên. DAMA Việt Nam hoạt động với sứ mệnh và tầm nhìn:

  • Là nơi cung cấp và chia sẻ các kiến thức, tài liệu chính thống về Quản trị và quản lý dữ liệu của Tổ chức DAMA International cho các đơn vị, cá nhân đang tham gia vào hoạt động quản trị và quản lý dữ liệu.
  • Nâng cao nhận thức về giá trị của dữ liệu đối với hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp thông qua các hoạt động thường kỳ của DAMA Việt Nam và thúc đẩy hoạt động đào tạo cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn của Tổ chức DAMA International.