Đối tác

Đối tác

DAMA Việt Nam vô cùng trân trọng các đóng góp, trao đổi và chia sẻ từ các nhà tài trợ đã đồng hành với DAMA Việt Nam đem đến những kiến thức, giá trị tốt nhất về Quản lý và Quản trị dữ liệu cho cộng đồng DAMA Việt Nam.